הצהרת העדר מרכיבי ננו בתמרוקים- נוסח מעודכן

שלום רב,

משרד הבריאות פרסם זה עתה נוסח מעודכן להצהרה על העדר מרכיבי ננו בתמרוקים.

שימו לב, כי כעת הגדרת הננו בנוהל שפורסם לבין ההצהרה עליה נדרש בעל הרישום לחתום במסגרת ההצהרה זהות.

מצ"ב הנוסח המעודכן של ההצהרה לעיונכם.

למידע נוסף בתחום זה