תקנות החומרים המסוכנים - יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון – להערות עד 29 באוקטובר 2018

להלן הודעת וועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת וחומרים שהועברו ע"י הוועדה:

התקנות שבנדון הוגשו לוועדה על -ידי השר להגנת הסביבה ויידונו בוועדה.

מהות התקנות הינה עמידה ביעדים שנקבעו בפרוטוקול מונטריאול שהתקיים באוקטובר 2016 בעיר קיגאלי, רואנדה - בנוגע לצמצום השימוש בגזים המכילים פלואור (HFCs) , היות והם גזי חממה בעלי פוטנציאל התחממות גלובלית (GWP – Global Warming Potential) גבוה מאד; מדובר בעיקר בחומרים המשמשים למיזוג ולקירור.

הציבור מוזמן לשלוח את הערותיו בדוא"ל: v_hapnim@knesset.gov.il עד לתאריך 29.10.18.

למידע נוסף בתחום זה