הנחיות למבחן יעילות לרישום תכשירי הדברה - להערות הציבור – המועד נדחה ל- 1 באפריל 2018

חברות המבקשות לרשום תכשיר חדש להדברת מזיקים לאדם או לרכושו, מחויבות על פי תקנות החומרים המסוכנים להגיש "תוצאות ניסויים בתכשיר וספרות על דרכי השימוש בו, המשמשים הוכחה ליעילות התכשיר למטרות שלשמן הוא נועד". דרישה זו נועדה להבטיח שיעשה שימוש אך ורק בתכשירים יעילים.

 

הוועדה המקצועית לרישום תכשירי הדברה החליטה לקבוע הנחיות לעניין מבחן היעילות הנדרש לצורך רישום תכשיר הדברה תברואי, ולעניין הגשת הדוחות באשר למבחן היעילות האמור.

 

הוועדה החליטה לפרסם את טיוטת ההנחיות להערות הציבור, ולהפיצה גם בין החברות הרושמות תכשירי הדברה תברואית, טרם אישורה הסופי.

 

טיוטת ההנחיות מתווה, ברוח הרגולציה האירופאית EU 528/2012, את עקרונות ודרישות הוועדה המקצועית לגבי ניסויי היעילות ודו"ח היעילות שנדרש להגיש, לצורך רישום תכשירי הדברה תברואיים במשרד להגנת הסביבה.

 


טיוטת ההנחיות מתפרסמת להלן לעיון ולהערות הציבור. עקב מורכבות הנושא, פנתה לשכת המסחר בבקשה למשרד להגנת הסביבה להאריך את המועד להגשת הערות. לשמחתנו בקשתנו נענתה והמועד האחרון למשלוח הערות נדחה לתאריך: 01.04.2018

לטיוטת ההנחיות באתר המשרד להגנת הסביבה:

הנחיות למבחן יעילות לרישום תכשירי הדברה - להערות הציבור

 

למידע נוסף בתחום זה