איסוף מידע בנוגע לכמויות כימיקלים המצויים במפעלים בישראל - סקר מקדים אנונימי עד ל- 17 בנובמבר 2019

המשרד להגנת הסביבה נערך למילוי מחויבויות של מדינת ישראל ל- OECD בתחום הקמת מנגנון לניהול ורישום הכימיקלים בישראל. לשם כך מתבקשים יבואנים של כימיקלים לענות על סקר וולונטרי אנונימי כדי לסייע למשרד בבניית המנגנון ובגיבוש קביעת ערך הסף לרישום הכימיקלים.

הסקר מופנה ליבואנים של חומרי גלם ותערובות המגיעות כחומרי גלם.

יש להחזיר את הסקר במייל ישירות לגב' קרן זוסמן, מנהלת תחום רישוי כימיקלים בשרד להגנת הסביבה, עד לתאריך 17.11.19 KerenZi@sviva.gov.il
מצ"ב הסקר. 

למידע נוסף בתחום זה