נוהל 6 - דיווח על תופעות לוואי ומידע בטיחות חדש - מתורגם לאנגלית

רצ"ב נוהל מס' 6 מתורגם לאנגלית לפי דרישות משרד הבריאות, אגף הרוקחות.

למידע נוסף בתחום זה