דיון בכנסת- תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (החזקה, בדיקה, תחזוקה ותרגול על סידורי בטיחות אש בבניין גבוה ובבניין רב קומות), התשע"ח-2018

בתאריך 25 ביוני 2018 יתקיים בוועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת דיון בנושא תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה - החזקה, בדיקה, תחזוקה ותרגול על סידורי בטיחות אש בבניין גבוה ובבניין רב קומות.

וועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת תקיים דיון בנושא תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה - החזקה, בדיקה, תחזוקה ותרגול על סידורי בטיחות אש בבניין גבוה ובבניין רב קומות.

 

להלן מכתב השר לבטחון הפנים ח"כ גלעד ארדן בדבר נחיצות הסדרת חובת תחזוקת סידורי בטיחות האש הקיימים במבנים גבוהים, חובת פיקוח הבעלים, חובת תחזוקה וביצוע תרגולים.

מכתב השר לוועדת הפנים והגנת הסביבה

 

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה