תקנים לביקורת ציבורית - ת"י 1001 חלקים 2.2 ו 2.4- בטיחות אש בבניינים

מצ"ב הצעות רויזיה לתקן ת"י 1001 חלקים 2.2. ו- 2.4.

מצ"ב לעיונכם:

 

א. ת"י 1001 חלק 2.2 : בטיחות אש בבניינים : מערכות בקרת עשן בבניינים (למעט בנייני מגורים שגובהם עד 13 מטר), קניונים,אטריומים וחללים גדולים דומים.

ב. ביקורת ציבורית להצעת רוויזיה  -  ת"י 1001 חלק 2.4 : בטיחות אש בבניינים : מערכות פינוי עשן בבניינים חד-קומתיים, למעט בנייני מגורים.

 

 

הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעת הרוויזיה המופצת להערות הציבור לתקופה של  21 יום; הערות יתקבלו  עד ליום 03.01.2016 , אך ורק על גבי הטופס המצורף. 

את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת  yael_ab@sii.org.il.

כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42  רמת אביב 69977, או לפקס: 6412762 03- לידי רכזת הוועדה יעל אבוחצירה, אגף התקינה, טל' 03-6465020

למידע נוסף בתחום זה