תקנים לביקורת ציבורית - ת"י 129 חלק 1 - מטפים מיטלטלים: תחזוקה

הצעת רוויזיה לת"י 1 - 129 - מטפים מיטלטלים: תחזוקה - הערות הציבור

מצ"ב הצעת הרוויזיה המופצת להערות הציבור לתקופה של 30 יום. הערות יתקבלו עד ליום 12 לינואר 2017, אך ורק על גבי הטופס המצורף. 

הערות  שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיה הבאה של התקן.

את ההערות ניתן לשלוח בדוא"ל: belobokov_t@sii.org.il

כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42  רמת אביב 69977, או לפקס: 6412762- 03, לידי רכזת הנושא טלי בלובוקוב, אגף התקינה.

למידע נוסף בתחום זה