ת"י 1001 חלק 6 : בטיחות אש בבניינים : אוורור והגנה מפני אש במערכות בישול מסחריות

הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעת הרוויזיה המופצת להערות הציבור לתקופה של  21 יום.

את הצעת הרוויזיה המלא ומסמך מלווה להצעה ניתן למצוא בקבצים המצורפים.

את ההערות יש לשלוח בדוא"ל ל - yael_ab@sii.org.il

ההערות יתקבלו  עד ליום 08.12.2016

 

 

למידע נוסף בתחום זה