עדי קריו | מנהל פרויקטים - חטיבת סביבה ובטיחות, חברת "שר ייעוץ והדרכה בע"מ" | מאמרים מקצועיים | 27/03/2017

דגשים בייבוא חומרים מסוכנים

בכל שנה מפותחים אלפי חומרים חדשים אשר חלקם מהווים חומר גלם ואחרים משמשים כמוצר סופי. חלק מחומרים אלו מוגדרים כמסוכנים ומאופיינים בסיכונים שונים לאדם ולסביבה. הסחר הגלובלי מאפשר כיום להזמין בנקל כמעט כל חומר ולשנע אותו לכל קצוות תבל. חומרים אשר לא מוגדרים כמסוכנים בשאר העולם עשויים להיות מוגדרים כרעל בישראל. בכדי להימנע מעיכובים במכס מומלץ לבצע הליך בדיקה מקדים באמצעות יועץ חיצוני בעל ניסיון בתחום.

יבוא חומרים מסוכנים

יבואנים המייבאים חומרים מסוכנים נדרשים להקפיד על עמידה בדרישות הרגולציה הישראלית. חוק החומרים המסוכנים מציג רשימה מפורטת של החומרים המוגדרים כמסוכנים. חלק מהחומרים מוצגים בשמם המלא וחלק אחר מוצג רק לפי השתייכות למשפחה כימית כללית. לחומרים המפורטים בחוק נדרש צירוף של כרטיס בטיחות (MSDS - Material Safety Data Sheet) בעת הגעתם לארץ.

 

ההבדל בין חומרים מסוכנים לרעלים

כל חומר מסוכן המופיע מעל הריכוז והכמות הנקובה בתקנות לחוק החומרים המסוכנים (תקנות סווג ופטור) משנה את הגדרתו ממסוכן לרעל. כל החזקה, יבוא, יצוא, אחסנה ומסחר בחומר המוגדר כרעל מחייב הוצאת היתר רעלים דרך המשרד להגנת הסביבה. למרבה הצער התקנות לחוק החומרים המסוכנים (סווג ופטור), אשר כאמור מגדירות מהו רעל, עדכניות לשנת 1996. על אף שהמשרד להגנת הסביבה הכין טיוטה עדכנית ורלוונטית יותר היא מעולם לא קיבלה תוקף רשמי. במהלך 21 שנים שחלפו ממועד פרסום התקנות פותחו לא מעט חומרים מסוכנים חדשים. כמו כן התגלו תכונות סיכון חדשות לחומרים שונים ומנגד חומרים שהוגדרו בעבר כמסוכנים נמצאו כבטוחים לשימוש בכמות ובריכוז העולים על סווגם כרעל.

"... ללא הכנה מוקדמת של היבואן חומרים מסוימים עלולים להיות מעוכבים במכס, לעתים במשך מספר שבועות, בעוד שהיבואן נדרש לשלם עבור עלות אחסונם עד לשחרורם מהמכס."

הליכי בדיקה

למרבה האבסורד חומרים אשר לא מוגדרים כמסוכנים בשאר העולם עשויים להיות מוגדרים כרעל בישראל. מניסיוננו במתן יעוץ למספר רב של חברות, ללא הכנה מוקדמת של היבואן חומרים מסוימים עלולים להיות מעוכבים במכס, לעתים במשך מספר שבועות, בעוד שהיבואן נדרש לשלם עבור עלות אחסונם עד לשחרורם מהמכס. בכדי להימנע ממקרים שכאלה בטרם יבוא חומר ניתן ומומלץ לבצע הליך בדיקה מקדים באמצעות יועץ חיצוני בעל ניסיון בתחום.

הליך בדיקה יכלול את השלבים הבאים:

 

  1. קבלת גיליון בטיחות (MSDS) מספק/יצרן החומר. יש לוודא כי ה-MSDS תקין ומלא, קרי מכיל 16 סעיפים ושם יצרן החומר מופיע.
  2. לאחר קבלת גיליון בטיחות יש לבדוק את ההרכב הכימי של החומר אשר יופיע בסעיף 2 או 3 של גיליון הבטיחות.
  3. יש להשוות בין ההרכב הכימי של החומר לתקנות החומרים המסוכנים (תקנות סווג ופטור). במידה וריכוז וכמות החומר עולה על הערך הנקוב בתקנות, החומר מוגדר כרעל ויש להוציא עבורו היתר רעלים. במידה והתקנות אינן חלות על החומר ניתן לייבא את החומר.

 

חשוב מאוד שלכל יבוא של חומר, יתלווה למשלוח גיליון בטיחות אשר בהתאם לצורך יוצג למכס.

 

עד לעדכון התקנות האנכרוניסטיות, אשר לא נראה כעת באופק, לא ניתן להסתפק רק במידע המצוין בגיליון הבטיחות. יש לוודא טרם הזמנת החומר, כי במידה והחומר או מרכיביו מופיעים בתקנות החומרים המסוכנים מעל ריכוז וכמות הסף יש ברשות היבואן היתר רעלים בתוקף הכולל את החומר.

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.