עדכון תורת ההפעלה המשולבת בנושא הטיפול באירועי חומרים מסוכנים במדינת ישראל

הממשלה דנה בתאריך 18 ביוני 2017 בנושא עדכון תורת ההפעלה המשולבת בנושא הטיפול באירועי חומרים מסוכנים במדינת ישראל והחליטה כדלקמן:

 

  1. בהמשך להחלטת הממשלה מס' 5217 , לאשר את עדכון תורת ההפעלה המשולבת בנושא הטיפול באירועי חומרים מסוכנים, ואשר תיקרא "תפיסת ההפעלה המבצעית המשולבת - הטיפול באירועי חומרים מסוכנים במדינת ישראל" שהוכנה על ידי הוועדה הבין-משרדית שמונתה בהתאם להחלטת הממשלה הנ"ל.
  2. הרשות הארצית לכבאות והצלה תרכז את ההערות והלקחים שיתקבלו מיישום תפיסת ההפעלה המבצעית המשולבת ותעדכן אותה בהתאם מעת לעת ולפי הצורך.
  3. עדכון תפיסת ההפעלה המבצעית המשולבת יובא לאישור השר לביטחון הפנים.

 להלן קישור לקריאת החלטת הממשלה המלאה.

כמו כן ניתן לקרוא בקישור להלן את הודעת הרשות הארצית לכבאות ולהצלה בנושא זה.

למידע נוסף בתחום זה