פרסום נוהל חדש להכרה בימי השתלמות לממונים על בטיחות

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית  פירסם נוהל חדש - נוהל הכרה בימי השתלמות לממונים על בטיחות.

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית  פירסם נוהל חדש - נוהל הכרה בימי השתלמות לממונים על בטיחות.

​נוהל זה בא להסדיר את אופן מתן אישור מפקח העבודה הראשי, למסגרות המבקשות לקבל אישור הכרה בימי השתלמות לממונים על הבטיחות.

נוהל זה יכנס לתוקף בתאריך 1 במאי 2017 ויחליף את ההוראות המפורטות בסעיף מספר 1 בנוהל

"דרישות סף לקבלת אישור מפקח עבודה ראשי להכרה בימי השתלמות לממונים, הדרכת מנהלי עבודה ועובדי תחזוקה והכשרת נאמני בטיחות.

 

להודעת מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית:

למידע נוסף בתחום זה