פרסום נוהל חדש להכשרת נאמני בטיחות

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית  פרסם נוהל חדש - נוהל הכשרת נאמני בטיחות

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית  פרסם נוהל חדש - נוהל הכשרת נאמני בטיחות. ​

הנוהל בא להסדיר את אופן מתן אישור מאת מפקח העבודה הראשי, למוסדות המבקשים לקבל אישור לקיים הכשרה לנאמני בטיחות, זאת על פי תקנה 4 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999.

הנוהל יכנס לתוקף בתאריך 1 במאי 2017 ויחליף את ההוראות המפורטות בסעיף מספר 3 בנוהל דרישות סף לקבלת אישור מפקח עבודה ראשי להכרה בימי השתלמות לממונים, הדרכת מנהלי עבודה ועובדי תחזוקה וכן הכשרת נאמני בטיחות.

 

למידע נוסף בתחום זה