הוראות הבטיחות בעבודה (חובת עגורנאי מוסמך לשאת תעודה מזהה וזיהויו), התשע"ט-2019

אריק שמילוביץ, מפקח עבודה ראשי בפועל, מפרסם את הוראות הבטיחות בעבודה בסוגיית חובתו של עגורנאי מוסמך לשאת תעודה מזהה וזיהויו.


ע"פ הוראות הבטיחות, עגורנאי סוג א' או סוג ב', יישא עליו בכל עת שבה מופעל העגורן, תעודה מזהה מסוג רישיון נהיגה או תעודה המתירה הפעלת עגורן שהונפקה על ידי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.


לפני תחילת העסקה של עגורנאי ובכל שינוי בזהות העגורנאי באתר, יבדוק מנהל העבודה את התעודה המזהה שנושא עליו העגורנאי כאמור ויאמת את נכונות הפרטים המוצגים בה באמצעות אתר האינטרנט של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית; אימות כאמור יכלול בדיקה האם האדם שהזדהה לפני מנהל העבודה הוא בעל הסמכה תקפה ומתאימה להפעלת עגורן מהסוג שהוא נדרש להפעיל; עגורנאי יורשה להפעיל עגורן באתר רק אם בוצעה בדיקה של התעודה המזהה שהוא נושא ואומתו הפרטים המוצגים בה .


מצ"ב נוסח ההוראות המלא:

למידע נוסף בתחום זה