צו להגברת האכיפה של דיני העבודה (שינוי התוספת השנייה לחוק), התשע"ז - 2017

צו להגברת האכיפה של דיני העבודה (שינוי התוספת השנייה לחוק), התשע"ז - 2017

שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, ח"כ חיים כץ , חתם על צו להגברת האכיפה של דיני העבודה המתמקד בנושאים הבאים:  בטיחות משטחי עבודה, בטיחות בעבודה בגובה, בטיחות בעגורנים, בטיחות בחפירות ובהריסות, ארגון וניהול הבטיחות, בטיחות במכונות הרמה ובאבזרי הרמה.

תחילתו של הצו תהא ביום 1 בינואר 2018.

למידע נוסף בתחום זה