טיוטת צו להגברת האכיפה של דיני העבודה - שינוי התוספת השנייה לחוק

במסגרת טיוטת הצו להגברת האכיפה של דיני העבודה (שינוי התוספת השנייה לחוק), התשע"ז–2016, מוצע להוסיף לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, הוראות חיקוק הנוגעות לבטיחות בעבודה כך שבגין הפרה שלהן יהיה ניתן להטיל עיצומים כספיים לפי הוראות החוק האמור.
הטיוטה המלאה בקובץ המצורף.

נודה התייחסותחם ושליחת הערות עד ליום 12.12.2016 לכתובת דוא"ל: PikuahA@economy.gov.il

למידע נוסף בתחום זה