פרסום ברשומות - תקנות בטיחות בעבודה

מצ"ב תקני בטיחות בנושאים:

תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א-2011 1318


תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים) (תיקון), התשע"א-2011 1332


תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן) (תיקון), התשע"א-2011 1333


תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל-כלוריד) (תיקון), התשע"א-2011 1334


תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך (ארסן) (תיקון), התשע"א-2011 1335


תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית) (תיקון), התשע"א-2011 1336


תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסוימות) (תיקון), התשע"א-2011 1337


תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת) (תיקון), התשע"א-2011 1339


תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסוימים) (תיקון), התשע"א-2011 1340


תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגניים מסוימים)

(תיקון), התשע"א-2011 1341


תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת) (תיקון), התשע"א-2011 1343


תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים) (תיקון), התשע"א-2011

1343

 

למידע נוסף בתחום זה