טיוטות תקנות ערך שעה להערות הציבור


להלן טיוטת תקנות להגברת האכיפה של דיני עבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן), התשע"ב-2011
תקנות אלה קובעות רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה שבתחום השמירה והאבטחה הניקיון וההסעדה, מכוח חוק וצווי הרחבה וכן ערך שעת העבודה לעובד קבלן בתחומים אלה. כלומר למזמיני שירות אסור לתת פחות מהסכומים הללו לעובדי קבלן המועסקים אצלם.
יש להגיב על הטיוטה עד ליום 22.7.2012

 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה