התייעצות ציבורית: הודעה על כוונה להמליץ לשר הכלכלה והתעשייה להכריז רשמיות על התקן הישראלי ת"י 4210 על חלקיו לעניין אופני הרים ולשנות שיוך התקן לקבוצות יבוא בדבר הענקת אישור תקן רשמי

שלום רב,

מצ"ב הודעה של הממונה על התקינה בדבר הכרזת רשמיות על התקן:

ת"י 4210 (על חלקיו) מאפריל 2019 לעניין אופני הרים, ושינוי שיוך התקן ת"י 4210 על חלקיו לקבוצות יבוא בדבר הענקת אישור תקן רשמי.

ניתן להעביר הערות עד ליום 3.1.2020.

למידע נוסף בתחום זה