הצבת כלובי בטיחות לצורך ניפוח צמיגים

מצ"ב פנייתו של מהנדס אלכס בוגטיקוב, ראש תחום שרותי תחזוקה במשרד התחבורה בנושא הצבת כלובי בטיחות לצורך ניפוח צמיגים.

למידע נוסף בתחום זה