פיילוט איסור כניסת משאיות

עם סיומו בהצלחה של פיילוט שערך משרד התחבורה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה בנושא איסור כניסת משאיות שמשקלן עולה על 12 טון בשעות שיא בבוקר לכביש מס' 1 בואכה ירושלים, הוחלט על ידי שר התחבורה על ביצוע פיילוט נוסף אשר ירחיב את האיסור על כניסת משאיות כבדות בשעות השיא בבוקר גם לצירים מרכזיים בגוש דן ובכביש מס' 1 (קטע ירושלים - שער הגיא).

רצ"ב תוכנית הפיילוט.

למידע נוסף בתחום זה