פטור ליבואני הצמיגים מחובת פרסום מחירוני הצמיגים עד 31 בדצמבר 2018

להלן הודעה מטעם מנהלת אגף הרכב , מהנדסת עינת סגל, וראש תחום ייצור, סחר ויבוא, מר משה ימיני, מיום 15 ביולי 2018 :

"עד לפרסום תקנה מכח סעיף 125 א (ב) לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב התשע"ו- 2016, ובהתאם לסמכותנו מכח סעיף 20 מ"צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי התעבורה והסחר בהם) התשמ"ג 1982" ובהמשך להנחיות מיום 8/2/18, הרשות פוטרת את היבואנים מחובת פרסום מחירוני הצמיגים אותם מייבאים עד למועד 31/12/18.

במידה ויהיו שינויים/עדכונים במהלך תקופה זו, תתעדכן ההנחיה בהתאם."

 

למידע נוסף בתחום זה