הצעה לתיקון תקנות התעבורה - תקנה 322 - הערות עד ליום 28 במרץ 2018

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים העביר הצעה לתיקון תקנות התעבורה - תקנה 322 - הנוגעת לתחום הצמיגים והתקנתם. מצ"ב בזאת מכתבו של מר משה קירמאייר, מנהל אגף א' רישוי ופיקוח בנושא זה. 

 

כמו כן, מצ"ב קישור לתקנה 322 הנוכחית באתר נבו

 

ניתן להעביר הערות עד ליום 28 במרץ 2018.

למידע נוסף בתחום זה