סעיף 17 לצו הפיקוח – מסמך רענון מאת משה קירמאייר, מנהל אגף א' רישוי ופיקוח

אנו מבקשים להביא לידיעתכם את מכתבו של משה קירמאייר, מנהל אגף א' רישוי ופיקוח במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים מיום 2 באפריל 2019 הנוגע לחובת הצגת המחירון של מוצרי תעבורה. מכתבו של מר קירמאיר מתייחס לכלל מוצרי התעבורה לרבות צמיגים.


מצ"ב לעיונכם:
א. מכתב מר משה קירמאיר , מנהל אגף א' רישוי ופיקוח , משרד התחבורה, מיום 2 באפריל 2019.
ב. חוזר מאת מר משה ימיני, ראש תחום ייצור, סחר ויבוא, אגף הרכב במשרד התחבורה, מיום 26 בדצמבר 2017.
ג. סעיף 125 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016
ד. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), תשמ"ג 1982.

למידע נוסף בתחום זה