סיכום מפגש לחטיבות הרכב באיגוד לשכות המסחר עם אגף הרכב בתאריך 2 ביולי 2018

אגף הרכב וחטיבות הרכב באיגוד לשכות המסחר קיימו מפגש משותף לקידום שיתוף הפעולה לטובת העוסקים בענפי הרכב השונים.

בתאריך 2 ביולי התקיים מפגש רב משתתפים בין חטיבות וענפי הרכב המאוגדים באיגוד לשכות המסחר לבין אגף הרכב ונציגת אגף הרישוי במשרד התחבורה, בהשתתפות עו"ד אוריאל לין נשיא איגוד לשכות המסחר, מהנדסת עינת סגל מנהלת אגף הרכב במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, מר חיים עוז סמנכ"ל חטיבות ענפיות , נציגי ודוברי החטיבות וענפי הרכב.

 

הדיון נועד לקידום השיח הפתוח בין אגף הרכב לבין איגוד לשכות המסחר ולבין מגוון עוסקים בתחומי הרכב השונים, אשר נזקקים לשירות אגף הרכב, וסוכם על המשך שיתוף פעולה בין הגורמים לרבות בצוותי עבודה ייעודיים לכל ענף, וכן מספר נושאים אופרטיביים נוספים.

 

מצ"ב הסיכום (לאחר אישור מנהלת אגף הרכב). 

 

 

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה