אגרות רכב, שינוי רישום בעלות רכב, נהיגה, בתי"ס לנהיגה, בחינות נהיגה, כפל רשיון, בדיקות רפואיות, רשיון סחר ועוד- החל מ 1 באפריל 2022

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מפרסם את אגרות רכב, שינוי רישום בעלות רכב, נהיגה, בתי"ס לנהיגה, בחינות נהיגה, כפל רשיון, בדיקות רפואיות, רשיון סחר ועוד- שיהיו בתוקף החל מ 1 באפריל 2022.

עדכון:

בתאריך 21 במרץ התקבלה ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים טבלה מרוכזת לאגרות רכב, המצורפת בזאת.

למידע נוסף בתחום זה