חובת התקנת מערכת התרעה מפני התנגשות מלפנים ומערכת התרעה על סטייה מנתיב ברכב פרטי ומסחרי

ע"פ תקנות התעבורה - תיקון מס' 2, בקובץ התקנות 7882 , חלה חובת התקנת מערכת התרעה מפני התנגשות מלפנים ומערכת התרעה על סטייה מנתיב ברכב פרטי ומסחרי ברכב חדש.

ע"פ תקנות התעבורה - תיקון מס' 2, בקובץ התקנות 7882 , פרסום מיום 9 בנובמבר 2017, לא יירשם לראשונה רכב פרטי מסוג M1 ורכב מסחרי מסוג N! למעט סיווגי משנה המפורטים בתקנות, אלא אם הותקנו בו מערכת התרעה מפני התנגשות מלפנים וכן מערכת התרעה על סטייה מנתיב ברכב פרטי ומסחרי ברכב חדש.

 

מצ"ב פרטי התקנות.

למידע נוסף בתחום זה