קובץ תקנות 6874- צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעה מיוחדת באוטובוס) (ביטול), התש"ע-2010

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעה מיוחדת באוטובוס) (ביטול), התש"ע-2010- עמ' 934

מצ"ב קובץ התקנות:

בעמ' 934- נמצא צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעה מיוחדת באוטובוס) (ביטול), התש"ע 2010

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה