עדכונים | 10/07/2019

דו"ח שנתי ע"פ חוק חופש המידע למשרד התחבורה- 2018-2019

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מפרסם לציבור דין וחשבון שנתי ע"פ חוק חופש המידע, לשנת 2018-2019.

הדו"ח מכיל נושאים רבים, ביניהם סקירת מבנה משרד התחבורה וממלאי תפקיד מרכזיים, פעילויות המשרד בשנה החולפת, תקציבי המשרד , היקף ניצול התקציבים, סובסידיות לתחבורה הציבורית ולפעילויות אחרות בתחום האחריות של המשרד, וכן פירוט חוקים ששר התחבורה אמון על יישומם.

 

 

למידע נוסף בתחום זה