הודעת התעבורה - אגרות - התשע"ט 2019

מצורפת בזאת הודעת מנכ"לית משרד התחבורה והבטיחות בדרכים קרן טרנר אייל בדבר אגרות הרכב לשנת 2019 .

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה