שר האנרגיה והמים בציון יום המים במליאה: צריך לשנות את דרך הטלת מחיר המים ל-3 תעריפים דיפרנציאליים

הודעת דובר הכנסת מיום 26.06.2012

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה