"מחקר ישראלי מקיף: אין סכנה בטיהור מים ביתיים לצורך השקייה" פורסם בהארץ 20/07/2012

"למרות ממצאי המחקר, שבחן השפעת מי אמבטיה ומכונת כביסה שטוהרו במתקן ביתי, עומד משרד הבריאות בסירובו לאשר את השימוש בו. 10,000 משקי בית בישראל משתמשים במתקני הטיהור, למרות עמדת המשרד"

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה