מחזור מים אפורים - פתרון למצוקת המים בישראל

החטיבה לטיפול ומחזור מים אפורים בלשכת המסחר, בהודעה לעתונות:

"לאור תחזיתה הקודרת של רשות המים בשבוע שעבר, לשנת בצורת שמינית רצופה בישראל, ולאור תהליך המדבור המאפיין את אזורה הגיאוגרפי של המדינה- על פי הערכות החוקרים, יש לקדם מיידית את חוק מחזור המים האפורים בישראל"

למידע נוסף בתחום זה