יו"ר החטיבה - פול שטיינר ברשת ב' : הצעת החוק - מחזור מים אפורים

הצעת החוק של ח"כ ניצן הורוביץ מחזור מים אפורים - נדונה בוועדת שרים 04/07/2010

תגובת פול שטייינר יו"ר החטיבה ברשת ב'

למידע נוסף בתחום זה