בעקבות דיון בנושא בוועדת הפנים וועדת הרווחה - מנכ”ל משרד הבריאות: מוסיפים תקנים לעובדים סיעודיים

להלן ההודעה מישיבת ועדת פנים וועדת הרווחה שהתקיימה ביום שלישי 21.3.17:

יו"ר ועדת הפנים דודי אמסלם על מצוקת כוח האדם במוסדות גריאטריים: "מי יבוא לעבוד בשכר מינימום? אדם ממורמר על מה שמשלמים לו. איפה הוא יוציא את התסכול?"

"את בעיית כוח האדם במוסדות גריאטריים ניתן לפתור אם יביאו עובדים זרים ובמקביל גם יכשירו אחיות מעשיות", כך אמר יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ח"כ אלי אלאלוף, בדיון משותף של ועדת הפנים בראשות דודי אמסלם וועדת העבודה והרווחה בראשות אלי אלאלוף. זהו דיון המשך, לאחר שהנושא נדון בוועדת הפנים לפני כשנה.

 

משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות: "תגברנו בסיוע נציבות עובדי המדינה את הבקרות של המפקחים על בתי האבות. היו לנו 600 בקרות בשנה. עכשיו נוסיף עוד שתי בקרות פתע בכל מוסד, בשעות לא שגרתיות. יש לנו 80 פקחים ב-60 משרות. ואנו בהליך הוספת 20 תקנים, שעשרה מהם כבר אוישו. יש עבודת מטה עם היועץ המשפטי שבוחנת התקנת מצלמות בכל בתי האבות. בנוסף, מתקציב המשרד נגדיל את התקינה של העובדים הסיעודיים. כבר השנה נוסיף חצי תקן לכל מחלקה. התקציב לזה 20 מיליון מתקציב המשרד. הכשרנו 200 אחיות מעשיות. צריך 800. נכשיר 800".

 

רוני עוזרי, יו"ר איגוד בתי האבות: "בעבר משרד הבריאות דרש ש-25% מהאחיות יהיו מוסמכות. כדי לתת שירות טוב יותר שינו את הדרישה ל-60% מוסמכות. אין למצוא 60% מוסמכות. צו השעה שהמינון יצומצם עד שיהיו עוד אחיות מוסמכות. לגבי המצלמות – אם יוחלט על חובת התקנה, אני מבקש שהמשרד יוציא מכרז. זה יעלה 50 מיליון. יש לנו ניסיון מר מאד. יתמחרו את זה במאה שקל בתעריף. גם כך התעריף בחסר של 30%".

 

 

יו"ר ועדת העבודה הרווחה והבריאות ח"כ אלי אלאלוף סיכם את הדיון: "הוועדה תקיים ישיבת מעקב אחת לשלושה חודשים ותדרוש דיווח על מה שנעשה ומה שלא. אני קורא לד"ר אהרון כהן, מנהל אגף גריאטריה במשרד הבריאות לקחת בצורה מאד קשה את חוסר הפיקוח. יש לך אחריות ישירה על רמת השירות שלך. תבדוק את מי לא שלחת, מי דיווח לא נכון, מי זייף דוחות, מי לא תיקן ולא חזר באותו יום לברר מה קורה. חייבים לקבל יותר אחריות ויוזמות ולפקח יותר טוב.

 

"הוועדה מבקשת מרשות האוכלוסין לבדוק הכשרתם של שוהים בלתי חוקיים למטפלים, לפחות עד שיגיעו 2500 העובדים הזרים המובטחים. הוועדה קוראת למשרד הבריאות לפתוח קורס אחיות מעשיות בשפה הערבית כדי להכשיר נשים ערביות למקצועות הסיעוד. אני לוקח על עצמי אישית לשבת עם משרד האוצר על התעריף המשולם לבתי האבות. אני מתחייב להביא דיווח תוך 3 חודשים, ומקווה גם לתוצאות".

למידע נוסף בתחום זה