טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1918 חלק 2 בנושא נגישות הסביבה הבנויה

מצ"ב טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1918 חלק 2 בנושא נגישות הסביבה הבנויה: הסביבה שמחוץ לבניין.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה