תזכיר חוק הגנת הצרכן (הקלטת שיחות, שמירתן ומסירתן לצרכן על פי בקשתו), התשע"ז - 2017

הצעת החוק קובעת כי עוסק המנוי בתוספת השניה (תקשורת, חשמל, גז, מים ורפואה דחופה) וכן עוסק שמבצע שיווק מרחוק, באמצעות הטלפון –

  1. יקליטו כל שיחה עם צרכן, לרבות שיחות מהצרכן לעוסק;
  2. יודיעו לצרכן כי השיחה עמו מוקלטת;
  3. ישמרו את ההקלטה למשך שנתיים לפחות;
  4. ימסרו את השיחה המוקלטת לצרכן על פי בקשתו;
  5. יפרטו בחשבוניות את מועדי השיחות שבוצעו עם הצרכן.

 

להלן נוסח תזכיר החוק כולל סיכום דוח הערכת השפעת הרגולציה (RIA)

 

למידע נוסף בתחום זה