הנהלת איגוד החברות לשיווק ישיר בישראל

יו"ר האיגוד:
אלי שחף- מנכ"ל חברת עסקה טובה


מנהל התחום בלשכת המסחר:
נמרוד הגלילי, טל: 5631045 - 03, פקס: 5621245 - 03, דוא"ל: nimrodh@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה