הערכות למעבר לשער עולמי ושנויים בטופס שחרור מזון

בתאריך 14.1.2017 מבצע המכס עדכון ושדרוג מערכות למערכת המכס החדשה – שער עולמי.
מצ"ב מסמך מאת שירות המזון הארצי שבמשרד הבריאות המפרט את השינויים העיקריים בתהליך הגשת בקשה מקוונת לשחרור מזון:

 

למידע נוסף בתחום זה