אישור המנהל לביצוע הכנות וטרינריות

להלן  חוזר בנדון שמופץ לבתי המרקחת ויופץ לכלל הווטרינרים באמצעות משרד החקלאות.

המבצע הכנות וטרינריות יעביר לאישור משרד הבריאות עד 15/4/17 הרכבה של כל הכנה וטרינרית, התוויתה וכמות היחידות שהונפקו במהלך 2016.

מצ"ב ההודעה.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה