הישג לענף המזון – הוראת הרבנות הראשית לסימון ציון כשרות על גבי מוצר - וולנטרית

ביום 30.12.2018 פורסמה ברשומות הוראה בדבר סימון ציון כשרות על גבי מוצר לפי תקנות איסור הונאה בכשרות (תעודת הכשר), התשמ"ט 1988. מצ"ב התייחסות עו"ד הראל גולדברג, היועמ"ש של הרבנות הראשית לישראל,  בדבר הוראה בדבר סימון ציון כשרות על גבי מוצר שהתפרסמה בחודש דצמבר 2018 ברשומות. 

ההוראה מציינת קביעת סימון כשרות אחיד, שבאמצעותו יסומנו מוצרים המשווקים בארץ ככשרים.

 

על פי לשון התקנות, מדובר במילה "מותר", כך שעל פניו סימן הכשרות האחיד החדש הוא וולונטארי.

 

לבקשת חברים רבים בלשכת המסחר, שביקשו הבהרות מסודרות מהגורם הרשמי ברבנות, פנינו ליועץ המשפטי של הרבנות הראשית לישראל על מנת לקבל את עמדת הרבנות הרשמית בעניין, לפיה מדובר באקט וולונטארי ולא באקט כופה מחייב.

 

ביום 03.02.19 קיבלנו תשובה מאת היועץ המשפטי של הרבנות הראשית בה הוא מודיע כי ההוראה הינה וולנטרית.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה