מצגות מכנס פורטל שירות המזון שהתקיים ביום 13.1.2019

ביום 13.1.2019 התקיים כנס יבואני מזון והצוות המקצועי משירות המזון הארצי שבמשרד הבריאות בנושא פורטל יבואנים אשר יושק בקרוב. 

מצ"ב המצגת שהוצגה על ידי שירות מזון ארצי. 

 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה