פרסום ברשומות - הוראה בדבר סימון ציון כשרות על גבי מוצר לפי תקנות איסור הונאה בכשרות (תעודת הכשר)

פורסמה ברשומות הוראה בדבר סימון ציון כשרות על גבי מוצר לפי תקנות איסור הונאה בכשרות (תעודת הכשר)  (עמוד 4788)

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה