התייחסות האיגוד להצעת תיקון תקנה 545 בתקנות ההפעלה

התייחסות האיגוד הישראלי לכטב"ם, להצעת תיקון שפרסמה רת"א  בנושא - תקנה 545 בתקנות ההפעלה. תכלית התיקון כפי שפורסם: הפללת תקנות 164, 165 ו- 180ז(ג) בתקנות ההפעלה, שעניינן הוראות הנוגעות למרחבי האוויר המותרים להפעלת טיסן נהוג רדיו, וכן כללי הפעלה בטוחה לטיסן כאמור.

לכבוד: עו"ד יבינה זכאי- בראונר המחלקה המשפטית, רשות התעופה האזרחית

לאחרונה התאגדו בלשכת המסחר החברות המפתחות ומובילות את תחום הכטב"ם בישראל. חברי חטיבת- האיגוד הישראלי לכטב"ם, בחנו את הצעת התיקון שבנדון ואת דו"ח השפעות הרגולציה שצורף, להלן התייחסותנו.

להלן פניית האיגוד לרת"א 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה