SOLD: בית המשפט אישר את מכירתה של עדן טבע מרקט - למי ובכמה? כנסו עכשיו

בית המשפט אישר את מכירת רשת עדן טבע מרקט לטיב טעם בתמורה ל- 29,250,000 ₪ + מע"מ, תוך שטיב טעם התחייבה לשמור על הרשת כרשת מזון בריאות. במקביל הנאמנת ביקשה להאריך את תקופת הקפאת ההליכים עד אשור הממונה על ההגבלים לעסקה.

טיב טעם התחייבה גם לרכוש מהנאמנת את המלאי לפי מחיר עלות בספרי עדן טבע מרקט, למעט מלאי פג תוקף.


בימים האחרונים צוות הפעולה של ספקי עדן טבע מרקט שהתאגד במסגרת הלשכה, עם עו"ד איתן פישמן שנשכר על ידם, קיימו פגישות עם הרוכשים הפוטנציאלים ושלחו התייחסויות אל בית המשפט על מנת לוודא שהתמורה בגין הרשת תהיה הגבוהה ביותר האפשרית ועל מנת לוודא שהזוכה יפעיל את הרשת כרשת מזון בריאות.

למידע נוסף בתחום זה