פעמוני המיתון מצלצלים, אך אוזני הממשלה והכנסת אטומות

לין בוועדת הכספים: "מדיניות הממשלה וזרועות השלטון כלפי המגזר העסקי מאז 2007 היתה רק פגיעה בזכויות היסוד. הגענו לצמיחה אפסית, ויש להבין כי מנוע הצמיחה האמיתי של המשק הוא תנופת הצמיחה של המגזר העסקי כולו, ולא חלקים סלקטיביים."

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, אמר בדיון בוועדת הכספים של הכנסת, אשר התקיים ב- 3.5.16 ועסק בירידה בצמיחת המשק הישראלי ובחשש ממיתון כי "לא הממשלה, לא האוצר ולא בנק ישראל יודעים מה מתרחש היום במגזר העסקי. אם היו יודעים, היו מבינים שחייבים לשנות את המדיניות הכלכלית. הגענו לצמיחה אפסית ויש להבין כי מנוע הצמיחה האמיתי של המשק הוא תנופת הצמיחה של המגזר העסקי כולו, ולא חלקים סלקטיביים, וכן מוטיבציית העסקים והיחידים לבנות ולפתח עסקים. יש לפעול באומץ ולהוריד את נטל ההכבדות וצמצום הרגולציה שמוטלים על המגזר העסקי."

לין הציע ליו"ר הוועדה, חה"כ משה גפני, לבקש מבנק ישראל לכמת את העלויות של נטל ההכבדות במונחים של כרסום בזמן המוקדש לניהול העסקי וכרסום באוטונומיה של הניהול העסקי. "אם אין בפני הוועדה תמונת מצב אמיתית לא ניתן לעצב מדיניות כלכלית נכונה" אמר

לדברי לין, "שיעור השינוי בתוצר העסקי בישראל מראה כי הצמיחה בישראל פסקה בארבע השנים האחרונות. עליה בתוצר העסקי של 2.3% היא אינה צמיחה אלא תוצאה של הגידול הטבעי של האוכלוסיה. הנתונים האחרונים שפורסמו על ידי מכון המחקר IMD משקפים את בעיית המשק האמיתית – כלכלה בתוך שני קטבים: מצד אחד מו"פ, הון סיכון, סייבר, חדשנות במקומות הגבוהים בעולם; אבל בשיעור מס חברות, צמיחה של תוצר לנפש, ריכוז הייצוא והשתתפות האוכלוסיה בכוח העבודה אנו נמצאים בתחתית הדירוג."

לין ציין בדבריו כי "מדיניות הממשלה וזרועות השלטון כלפי המגזר העסקי מאז 2007 היתה רק פגיעה בזכויות היסוד: פליליזציה מטורפת של תחום הניהול העסקי, מבול של חוקי עבודה, עוד חוקים להגנת הסביבה בהם הנטל מוטל על גב המגזר העסקי, עוד הגנות מופרזות על הצרכן כאילו הוא נטול כל שיקול דעת ובגרות."

לדבריו, אנו לא זקוקים לתקציבים "אלא להורדה של נטל ההכבדות באומץ. יש להוריד את נטל המס הישיר על יחידים, להוריד את נטל המס על חברות ולשוב לרמה של 25% מס על משיכת רווחים, להפחית את העלויות המושתות על תושבי המדינה והמגזר העסקי מכוח המונופולים המוחלטים בבעלות המדינה, כולל גם בלימת ההעלאות של מס הארנונה וצמצום אמיתי של הרגולציה."

לין סיים את דבריו באומרו "אני חושש מאוד ששוב, על בסיס הנחות עבודה שגויות, יעסקו בבור התקציבי במונחי השנה הבאה. בנק ישראל ישוב ויציע להעלות מסים, יזרימו כמה מאות מיליונים על בסיס סלקטיבי וכך אנו באמת נגלוש למיתון מעמיק. ואולי אנו זקוקים לזה כדי להתעורר ולהבין מה נחוץ לעשות כדי לחזור אל מסלול הצמיחה."

למידע נוסף בתחום זה