בחמש פעולות פשוטות וללא תוספת משאבים ניתן לחזק את ההגנה בפני הטרור

יש לשפר את היכולת במתן תגובה מיידית לאחר שמתרחש אירוע טרור, ובכך לאפשר לציבור הרחב להרגיש ביטחון אישי, ולסייע למגזר העסקי להמשיך ולקיים אורח חיים רגיל וחיי מסחר שוטפים.

"אני מעריך מאד את המאמצים שנעשים על ידי כוחות הביטחון בהגנה על חיי תושבי מדינת ישראל בתקופה זו; ומאמין כי רבים מתושבי המדינה יסכימו איתי. יחד עם זאת, כולנו מבינים שיהיו מאמציהם של כוחות הביטחון רבים ככל שיהיו, עם חיזוק ושדרוג הכוחות בשטח, הם לבדם לא יוכלו לתת מענה שלם ומקיף כדי למנוע באופן מוחלט פגיעה ביחידים." כך עולה מפניה ששיגר עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, לראש הממשלה חה"כ בנימין נתניהו.

על כן, מציע לין לרה"מ לעבות את מערך ההגנה, בדגש על שיפור היכולת במתן תגובה מיידית לאירוע טרור; וזאת באמצעות חמש הצעות ישימות הניתנות לביצוע מיידי וללא תוספת משאבים:

ההצעה הראשונה: שיפור השירות במתן רישיונות לנשיאת כלי ירייה
הודעת השר לביטחון פנים על שינוי התבחינים במתן רישיונות לנשיאת כלי ירייה נכונה וברוכה, אך אינה מספקת. המשרד צריך, היום, לתת את השירותים היעילים, המהירים והטובים ביותר בלשכות הרישוי המנפיקות רישיונות לנשיאת כלי ירייה לכל מי שזכרי לקבלת רישיון.

ההצעה השנייה: חימוש הפקחים העירוניים
צירוף הפקחים העירוניים ברשויות המקומיות, שחלקם הגדול כשיר לחלוטין לשאת נשק חם, לכוחות הביטחון. פקחים אלה מצויים בשטח, לובשים מדים, חזותם והנראות שלהם ברחובות הערים מקרינות ביטחון לתושבים והרתעה כלפי המפגעים. מהלך זה לא מחייב גיוס כוחות נוספים.

ההצעה השלישית: הוספת המאבטחים לעבודה מועדפת
ניתן, תוך 48 שעות, באמצעות הוראת שעה, לשנות את חוק הביטוח הלאומי כך שחיילים משוחררים שישתלבו בעבודת אבטחה יהיו זכאים להטבות להם זכאים חיילים משוחררים, המשתלבים בעבודה המוגדרת בחוק כעבודה מועדפת.
כיום, עבודה כמאבטח לא מוגדרת עבודה מועדפת, כתוצאה מכך, מדינת ישראל והציבור הישראלי מפסידים פעמיים: חיילים משוחררים אינם משתלבים במעגל העבודה במקצוע שהם מוכשרים לו ויכולים בנקל להשתלב בו; ומדינת ישראל מפסידה כוח אבטחה מיומן וצעיר, הדרוש לה במיוחד בימים אלו.

ההצעה הרביעית: הקמת מערך שיטור עירוני מחוזק
יש להכניס לתנופת עבודה את הקמתן של המשטרות העירוניות, האמורות להיות מצוידות כיאות. בזמנו אושר חוק המאפשר לרשויות המקומיות להקים מערכי שיטור עירוניים, ואף מספר רשויות כבר העבירו חוקי עזר המאפשרים להן לגבות אגרות לצורך מימון משטרות אלה, אך הקמתן נעשית בקצב איטי ביותר.

ההצעה החמישית: חינוך הנוער להגנה עצמית
על משרד החינוך לפעול, ובדחיפות, לחינוך להגנה עצמית את כל תלמידות ותלמידי חטיבות הביניים ותיכונים במערכות החינוך בישראל; גם ברמת התודעה וגם באימון המעשי. מדינת ישראל נבנתה על בסיס עקרון ההגנה.

בדרך זו, מבהיר לין, "ממשלת ישראל תעשה ככל יכולתה על מנת לאפשר לציבור הרחב להרגיש ביטחון אישי, ותסייע למגזר העסקי להמשיך ולקיים אורח חיים רגיל וחיי מסחר שוטפים".

למידע נוסף בתחום זה