רפורמה ברישוי עסקים - המפרטים פורסמו להערות הציבור

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים מפורסמת טיוטה של מפרט המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו מטעם ובאחריות הגורמים הממשלתיים נותני האישור לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968. המפרט מפורסם לגבי סוגי עסקים המופיעים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "המפרט האחיד").

במסגרת הרפורמה צריכים משרדים נותני האישורים לפרסם את המפרטים האחידים להערות.

שימו לב כי המפרטים יעלו חלקים חלקים, כאשר עבור כל קבוצה תהיה ספירה משלה ל-60 ימי התגובה. אנו מציעים לחברים לבדוק את הדרישות המפורסמות באתר, ולהגיב במידת הצורך.

מצורפת ההודעה שיצאה לעיתונות בעניין.

למידע נוסף בתחום זה