רונן סולומון | מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר | הודעות לעיתונות | 10/05/2015

עשרה כללי זהירות למשקיעים: כיצד לגלות נוכלים בשוק ההון ולהשקיע כספכם בבטחה?/ רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר

לאחרונה מתרבים המקרים בהם נוכלים מציגים עצמם כאשפי השקעות, תוך שהם מקימים "בנקי השקעות" בניגוד לחוק, מהמרים על כספי אזרחים תמימים ומפסידים את כל כספם. סביבת הריבית הנמוכה במשק, הרחיבה את מספר "היזמים" שפונים לציבור הרחב, באינטרנט או מפה לאוזן, בהבטחות לתשואה מובטחת גבוהה, או תוך מצגי שווא, מבלי להבהיר את הסיכון הגלום בהשקעה.
לאור זאת, הוציא עו"ד רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון, באיגוד לשכות המסחר, עשרה כללי זהירות בסיסיים עבור המשקיעים, שבאמצעותם יוכלו לזהות "מנהלי השקעות נוכלים", להבין את הסיכונים הכרוכים בהשקעות שאינן מפוקחות, ולהגן על כספי השקעתם:

1. כל השקעה פיננסית כרוכה בסיכון מסוים, כך שחובה על כל משקיע להכיר את הסיכון הגלום בכל השקעה. לרוב, השקעת כספים בגופים שאינם מפוקחים על-ידי רשויות השלטון למיניהם, עשויה להיות מסוכנת עוד יותר, עלולה להוביל לאובדן מוחלט של ההשקעה, ולהעדר יכולת לפנות לרשויות בתלונה במידה והגוף שאינו מפוקח התרשל.

2. חברה לניהול תיקי השקעות חייבת להחזיק רישיון בתוקף מהרשות לניירות ערך. ניתן לבדוק באתר האינטרנט של הרשות, האם לחברה יש רישיון בתוקף. גופים מוסדיים מקבלים רישיון מאגף שוק ההון במשרד האוצר, ותאגידים בנקאיים מקבלים רישיון מהפיקוח על הבנקים שבבנק ישראל. בקרוב, גם זירות מסחר אלטרנטיביות ידרשו לרישיון מרשות ניירות ערך.

3. ניהול השקעות כחוק מתבצע בחשבון הבנק של המשקיע או בחשבון אצל חבר בורסה בלבד. מנהל תיקי השקעות לא דורש כסף במזומן ואין לו היתר למשוך כסף מהחשבון שלך. ניתן לצפות כל הזמן בפעילות מנהל ההשקעות בחשבון, על-ידי כניסה לחשבון הבנק וצפייה בפעולות אותן ביצע.

4. חברה לניהול תיקי השקעות חייבת לשלוח ללקוחותיה דו"חות רבעוניים ושנתיים. יש להשוות דוחות אלו למצב החשבון ולבדוק האם ישנן סטיות, או האם בוצעו רכישות של ניירות ערך שלא סוכם עליהן. מנהל תיק ההשקעות גם חייב לערוך עימך הסכם כתוב, לרבות בירור צורכי השקעותיך ומקור כספיך. במידה ואינך מעוניין/ת בסיכון גבוה, יש לאסור רכישת אופציות ודומיהם בהסכם ההתקשרות.

5. אסור בשום פנים למנהל תיק ההשקעות להבטיח תשואה. יש להיזהר מהבטחות תשואה לא סבירות, ולברר היכן בדיוק מושקע הכסף, והאם רמת הסיכון מתאימה לך. יש לקחת בחשבון שגופים לא מפוקחים, עשויים להשקיע ברמות סיכון משתנה ובמינוף גבוה, מאחר ואין להם מנגנוני בקרה שימנעו השקעות מסוכנות יותר ממה שנאמר למשקיע.

6. החוק קובע כי בעל רישיון כחוק, חייב להחזיק הון עצמי וביטוח אחריות מקצועית, גם ליציבות פיננסית וגם כפיצוי ללקוחותיו במידה והתרשל בתפקידו. בקש/י בפגישה עם מנהל ההשקעות העתק מפוליסת הביטוח ובדוק שהיא בתוקף. יש להימנע מהשקעה בגופים חסרי יציבות פיננסית, שלא תהיה לך אפשרות להיפרע מהם בעתיד, או מהמבטחים שלהם.

7. זכור/זכרי כי ניהול השקעות פיראטי עשוי להיות עבירה על החוק, לרבות על חוקי הלבנת הון ודיני מס הכנסה, מה שעלול לסכן לא רק את כספך, אלא גם לגרום להאשמתך בפלילים. בדוק תמיד מי האנשים שעומדים מאחורי "המיזם" לניהול כספך, איתנותם הפיננסית, מקצועיותם וניסיונם.

8. ברר/י כיצד גובה מנהל ההשקעות את שכר טרחתו. מנהל תיקי השקעות שפועל על-פי חוק רשאי לגבות דמי ניהול מהחשבון והחזר עמלות קניה ומכירה בלבד. חלק מההשקעות שאינן מפוקחות, כוללת גם חלוקת השתתפות ברווחים עם היזם, כך שבדקו האם השקעה כזאת מתאים לכם.

9. יש להיזהר מלהשקיע את מרבית הכסף בהשקעה אחת, גם אם היא אטרקטיבית ביותר. במרבית המקרים, פיזור ההשקעה מקטין סיכון. במידה ובהשקעה מסוימת מתקבלת תשואה גבוהה מאוד, אזי יש לשקול לעומק העברת כספים נוספים לאותה השקעה, שכן פעמים רבות "מיזמי השקעות" שמציגים תשואות גבוהות בפרק זמן קצר, פועלים "בתרמית הפירמידה" או "הונאת פונזי", כך שכסף חדש משמש לתשלום תשואה למשקיעים קודמים. אולם, שיטה זאת קורסת לחלוטין, כאשר המשקיעים מפסיקים בהזרמת הכספים למיזם.

10. ודא/י שיש לך אפשרות מיידית להפסיק את ההתקשרות עם מנהל ההשקעות. דע/י, מנהל תיק ההשקעות הפועל על-פי החוק מקבל ממך ייפוי כוח לפעול בחשבון, וזכותך להפסיק את ייפוי הכוח במידה ומנהל ההשקעות פועל בניגוד למוסכם ביניכם. בהשקעות אלטרנטיביות יש לבחון משך הזמן שלוקח לקבל כספים בחזרה, קנסות יציאה והשלכות מיסוי.
למידע נוסף בתחום זה