איגוד לשכות המסחר: לעצור מיידית את העלאת הארנונה המתוכננת לשנת 2015 ואת מתן האישורים החריגים לעשרות רשויות

באיגוד לשכות המסחר, המנהל מאבק ארוך כנגד העלאות מס הארנונה, קוראים לשים סוף להתנהלות השערורייתית של הרשויות המקומיות, האוצר ומשרד הפנים, כפי שבא לידי ביטוי בדו"ח המבקר ולעצור מיידית את העלאת הארנונה המתוכננת לשנת 2015 ואת מתן האישורים להעלאות חריגות בשנה הקרובה.

לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, "דו"ח מבקר המדינה חושף במלוא עוצמתו את הכשל האדיר המתרחש בישראל והמוטל כמס נוסף על כלל תושבי המדינה ועל גב המגזר העסקי, ללא הצדקה עניינית וכתוצאה משיטה כושלת, אשר לאמיתו של דבר מבוצעת ללא שקיפות ראויה ואף במחשכים. מס הארנונה הוא תשלום כפייתי המוטל על כלל תושבי המדינה והמגזר העסקי. הדו"ח הוא גם ביקורת חריפה על חברי הכנסת, אשר ביודעם או בחובתם לדעת את אשר קורה בפועל ולא עשו דבר להגן על הציבור."

לדברי עו"ד לין על ראשי המפלגות להתאחד, עוד לפני הבחירות, ולחוקק חוק ארנונה חדש, כפי שהציע האיגוד, השם סוף לנטל הבלתי נסבל המוטל על הציבור."

"מס הארנונה הוא מס לכל דבר. הוא משפיע ישירות על יוקר הדיור ויוקר המחייה. מדו"ח המבקר עולה כי מס הארנונה מועלה דרך קבע מדי שנה ושנה, משום שהרשויות המקומיות אינן מבצעות את תפקידן כראוי. אין הן גובות את מלוא הארנונה מהנכסים המצויים בתחומי שיפוטן. אין הן עושת סקירות נכסים, הן מעניקות הנחות שאינן מוצדקות ומעדיפות תמיד להעלות את נטל המס על התושבים והעסקים שומרי החוק."

"יתר על כן, דו"ח מבקר המדינה גם חושף את השיטה הקלוקלת של האישורים החריגים, והוא אומר מפורשות את שנאמר עשרות פעמים על ידי איגוד לשכות המסחר, שהיקף הבקשות החריגות אינן עולה בקנה אחד עם מטרת החקיקה וכי החריג הפך לכלל."

"לעומת זאת, דו"ח מבקר המדינה אינו עוסק באחת מהעוולות הגדולות ביותר בתחום מס הארנונה - נוסחת החישוב לעדכון שיעור הארנונה השנתי, המורכבת מחיבור של 50% השינוי במדד המחירים לצרכן ו- 50% השינוי במדד השכר במגזר הציבורי, בפועל כשהשכר במגזר הציבורי נוסק מעלה, כמו בשנת 2014 בשיעור של 5.39%, כל תושבי המדינה, כולל השכבות החלשות, נושאים בנטל מס ארנונה גבוה יותר. זוהי אחת מן העוולות הזועקות בשיטת ההצמדה האוטומטית של מס הארנונה." ציין לין בהדגשה.
למידע נוסף בתחום זה